Aloite lähituotannon hyödyntämiseksi ja lähiruuan lisäämiseksi

Valtuustoaloitteet

Maa- ja metsätalousministeriön määritelmän mukaan lähiruoka on paikallisruokaa, joka edistää oman alueen taloutta, työllisyyttä ja ruokakulttuuria. Määritelmä korostaa, että lähiruoka tuotetaan, valmistetaan, markkinoidaan ja kulutetaan samalla alueella. Alueella tarkoitetaan maakuntaa tai vastaavaa, tai jotain pienempää aluetta. Päätös kuntalaisille tarjottavasta ruoasta on aina arvovalinta.

Lähiruuan tuotannon hyödyntäminen tukee paikallisen tuotannon kehittymistä ja säilymistä sekä paikallisen ruokakulttuurin säilymistä vaikuttaen myös ruokamatkailuun ja alueen vetovoimaisuuteen. Se on myös osa lasten ja nuorten ruokakasvatusta.

Lähi- eli paikallisruuan hyödyntäminen on myös ilmasto- ja luonnon monimuotoisuutta turvaava teko. Kuntia ohjataan myös kansallisesti hyödyntämään liha-, kananmunien ja maidon osalta suomalaista lähi- ja luomutuotantoa. Huomioitavaa on, että kaksi kolmasosaa ruokapalveluiden ympäristövaikutuksista syntyy raaka-aineen tuotannossa.

Lähiruuan käytöllä on myös merkittävä työllistävä vaikutus niin alueellisella kuin paikallisellakin tasolla.

Esimerkki: Kerrannaisvaikutukset – yksi työntekijä

• maataloudessa + 0,1 muuta työpaikkaa

• elintarviketeollisuudessa + 2,5 muuta työpaikkaa

Arvioidaan, että 100 000 euron paikallishankinta tarkoittaa 2,6 henkilötyövuotta alueelle.

Tällä hetkellä kaupunki ei ole tehnyt linjauksia eikä varannut erillisiä määrärahoja lähiruuan huomioimiseen, vaan lähiruokaa hyödynnetään kokonaismäärärahojen puitteissa. 

Aloite:  Lähituotantoa ja -ruokaa hyödynnetään kasvattaen sen osuutta strategisesti ja suunnitelmallisesti Varkauden kaupungin ruokapalveluissa.