Erityislapsien ja perheiden tukeminen

Valtuustoaloitteet

Valtuustoaloite koskien erityislapsien ja erityislasten perheiden tukemista
Vanhemmuus on kaikille ajoittain vaativaa mutta erityislapsen vanhemmuus on usein myös haastavaa ja uuvuttavaa. Erityislasten kirjo on laaja. Lapsella voi olla esimerkiksi eriasteinen kehitysvamma, neuropsykiatrinen häiriö, aistiyliherkkyyksiä, puheen ja kielen kehityksen vaikeutta tai pitkäaikainen sairaus.


Erityislasten ja erityislasten perheiden tukimuodot ovat moninaiset. Palvelut ovat kuitenkin sirpaloituneet kasvatuksen ja koulutuksen, sosiaali-ja terveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon sektoreille. Ovatko erityislasten perheet Varkaudessa tietoisia palveluista ja palvelupolkujen etenemisestä ? Tarjotaanko meillä apua ja tukea oikea-aikaisesti ja riittävästi? Kuunnellaanko meillä perheitä tukea järjestettäessä?Ja toisaalta, tunnistetaanko palvelujärjestelmissä perheiden voimavarojen vaihtelu ja pystytäänkö reagoimaan joustavasti perheiden muuttuviin tilanteisiin!


On vaara, että perheet, tilanteiden eläessä ja muuttuessa, saattavat pudota palvelujen väliin, tulevat pompotelluiksi eri sektoreiden välillä tai joutuvat mahdollisesti jopa palaamaan tukiviidakon lähtöruutuun.


Palvelujen tulee vastata tarpeeseen, tuen pitää olla helposti tavoitettavissa ilman erillisiä selvittely-ja hakuprosesseja ja perheillä tulee olla aina ajantasoinen tieto siitä, kenen ammattilaisen puoleen vanhemmat voivat tarvittaessa kääntyä ja miten palvelupolku etenee.


Aloite: Varkauden kaupungin tulee selvittää olemassa olevat erityislasten ja -perheiden palvelut sekä selkeyttää tukitoimien palvelupolut siten, että tarjolla olevat palvelut vastaavat erityislasten tarpeita ja samalla tukevat perheiden jaksamista vähentämällä erityislasten vanhemmille koituvaa selvittämiseen ja muuhun organisoimiseen vaadittavaa lisätyötä.

Paula Pulliainen ja sosialidemokraattinen valtuustoryhmä

Varkaudessa 1.2.2021