Valtuustoaloite

Valtuustoaloitteet

Valtuustoaloite koskien oppilaiden tasavertaista mahdollisuutta kielivalintoihin kaikissa Varkauden kouluissa.

Varkaudessa A2-kielenä tarjotaan 4. luokalta alkaen ruotsia, saksaa ja venäjää kahden vuosiviikkotunnin laajuisena alakoulun ajan. Kielivalintaa jatketaan edelleen yläkoulun puolella.

Aloittavassa lähiopetusryhmässä tulee olla vähintään 10 oppilasta. (Opetussuunnitelmassa ei tällaista alarajaa ole mainittu.)

Ryhmän perustamiskoko ehkäisee valinnaiskieliryhmien syntymistä asettaen pienempien luokkien/ koulujen oppilaat epätasa-arvoiseen asemaan suurempaan kouluun nähden. Varkaudessa on tilanteita, joissa ikäluokka on pienempi tai lähes sama kuin ryhmän perustamiseen vaadittu kymmenen oppilasta tai yksinkertaisesti kouluista ei löydy tarpeeksi halukkaita, jotta ryhmä saataisiin perustettua. Näin valinnaisen kielen ryhmää ei synny ja koulutuksellinen tasa-arvo jää toteutumatta kaupungin sisällä.

Tiedämme kuitenkin, että monipuolinen kielitaito on kilpailuetu ja tarjoaa hyvät työllistymismahdollisuudet. Myös Varkauden kansainvälisille yrityksille kielitaitoisen työvoiman saanti on elintärkeää.

Esimerkiksi Kuopiossa on kieltenopetuksen jatkuvuus turvattu koulujen välisellä yhteistyöllä siten, että ryhmä voidaan muodostaa esimerkiksi kahden koulun oppilaista, jolloin opettaja käy kouluissa vuorotellen antamassa lähiopetusta ja silloin toisen koulun oppilaat ovat etäopetuksessa.

Aloite:

Me allekirjoittaneet esitämme, että Varkauden kaupunki ryhtyy toimenpiteisiin, joilla taataan oppilaiden tasavertainen mahdollisuus kielivalintoihin selvittämällä koulujen välisen yhteistyön samoin kuin etäopetuksen antamat mahdollisuudet valinnaisten kielten opetuksessa. Tällä taattaisiin myös se, että pitkän kielen ryhmiin riittäisi oppilaita yläkoulussa. Selvityksessä tulee ottaa huomioon myös mahdollisuudet toimia yhteistyössä Joroisten ja Leppävirran kanssa.

Varkaudessa 24.1.2022

Tuula Pöllänen

& Varkauden sosialidemokraattinen

Valtuustoryhmä