Valtuustoaloite 26.4.2021

Valtuustoaloitteet

Maamme hallitus tuki kuntia koronapandemiaan liittyen viime vuonna 1,6 miljardilla
eurolla. Tänä vuonna tuen osuus on sama ja tuki jaetaan kunnille toteutuneiden
kustannusten mukaisesti. Tuki on tarkoitettu palvelujen järjestämiseen reaaliajassa
ja myös olosuhteiden muuttuessa. Koronan vaikutuksesta mielenterveydelliset
ongelmat ovat lisääntyneet ja tämä on otettu huomioon tuen määrässä. Tässä
erittäin haastavassa tilanteessa on otettava huomioon, että koronakriisi ei pahenna
lasten, nuorten, lapsiperheiden sekä koulutuksesta tai työelämästä ulkopuolelle
jäävien asemaa. Ensisijaisesti on pystyttävä takaamaan laadukkaat julkiset palvelut.
Pidämme tärkeänä, että uusi kaupunginvaltuusto nimeää kaikista valtuustoryhmistä
koostuvan tilapäisen valiokunnan, jonka tehtävänä on arvioida pikaisesti
konkreettiset toimenpiteet lasten, nuorten, ikäihmisten sekä erityisesti
taloudellisissa vaikeuksissa mm. työttömyydestä kärsivien lapsiperheiden
auttamiseksi. Myös syrjäytymisen vähentämiseksi on löydettävä keinoja.


Esitämme, että asianomaiset viranhaltijat sosiaali-, terveys-, ja sivistyspuolelta
aloittavat välittömästi aiheeseen liittyvät pohjaselvitykset ja uusi
kaupunginvaltuusto asettaa tilapäisen valiokunnan valmistelemaan ja kiirehtimään
konkreettisia toimenpiteitä koronapandemian aiheuttamiin ongelmiin. Tilapäinen
valiokunta esittää valtuuston päätettäväksi toimet, joilla lasten, nuorten,
ikäihmisten ja perheiden pärjääminen turvataan nyt ja koronapandemian
hellittämisen jälkeen. Tämä tukee myös kriisinhallinnan osalta tulevan
kaupunginvaltuuston alkavaa strategiatyötä. Tämän lisäksi edellytämme, että lasten
ja nuorten palveluprosessien sekä mielenterveyden tuen selvitys-, ja kehittämistyötä
jatketaan ja huomioidaan koronan vaikutukset kuntalaisten hyvinvointiin.

Varkaudessa 26.4.2021

Jorma Saastamoinen ja 14 Sosiaalidemokraattisen valtuustoryhmän valtuutettua