Valtuustoaloite

Valtuustoaloitteet

Varkaus on Kämärin siltojen valmistuessa parantamassa merkittävästi alueen ulkoilumahdollisuuksia, jotka
ovat käytettävissä kaikissa ikäryhmissä. Uskon, että tätä mahtavaa, luonnon keskellä olevaa reittiä
käyttävät muutkin kuin Varkautelaiset. Kämärin investointi nostaa siis Varkauden vetovoimaa osaltaan, ja
tätä tulee kaupungin hyödyntää kaikin mahdollisin tavoin.


Kämärin reitti ulottuu Päiviönsaareen, uimahallin taakse tulevaan kevyen liikenteen väylälle.
Tästä on luonnollinen ulkoilureitin jatko Kaupungintalon ohi, Pirtinvirran rannalle.
Aikanaan, vielä 1980 luvulla pirtinvirran yli pääsi kevyenliikenteen siltaa myöten, nykyisen Sumitomon
alueelle ja siitä joko Huruslahden rantaväylälle tai valtatie 23:sta kohden.


Kämärin siltojen valmistuttua, reitin jatkuessa vielä Pirtinvirran yli aina Huruslahden kauniille rantareitille
asti, olisi tämä mahtava kokonaisuus Varkautelaisille ja ulkopaikkakuntalaisille ulkoilla kauniissa Varkauden
maisemissa. Pirtinvirran yli menevä kevyen liikenteen silta olisi merkittävä jatkumo nyt valmistuville
Kämärin silloille ja siihen liittyvälle luontoreitille.


Teen valtuustoaloitteen asiaan liittyen seuraavasti:
Selvitetään Pirtinvirran yli valmistettavan kevyen liikenteen sillan valmistuskustannukset ja samassa
yhteydessä kartoitetaan mahdolliset valtion tuet. Vuoden 2021 valtion talousarvioon on esitetty 25
miljoonan euron lisäystä, joka suunnataan kuntien avustuksiin kävelyn ja pyöräliikenteen edistämiseen.
Vastarannalla olevan Sumitomo yrityksen kanssa käynnistetään neuvottelut tontin käyttömahdollisuudesta
siltä osin kuin kevyenliikenteen silta ja väylä sitä tarvitsisi. Luonnollisesti valmistelussa huomioidaan jo
alueella olevat entisen junaradan jäljellä olevat rakenteet ja niiden mahdollinen hyödyntäminen.


Varkauden kaupungin valtuusto on päättänyt ilmasto-ohjelmasta 31.5.2021. Ohjelman yksi keskeisimmistä
tavoitteista on ympäristöystävällinen liikkuminen sekä kevyenliikenteen edellytysten kehittäminen ja
matkaketjujen toimivuuden parantaminen. Aloite tukee valtuuston aiempaa päätöstä mitä suuremmissa
määrin.

Timo Suhonen ja sdp valtuustoryhmä