Digitalisaatio ja hyvinvointialueet

Blogi

Digitalisaatio on suuri mahdollisuus myös tulevien hyvinvointialueiden julkisissa palveluissa. Se vaatii kuitenkin kaikkien pysymistä kehityksessä mukana mukana, yhdenvertaisuus käytössä on varmistettava. Toisaalta digitalisaatio on parhaimmillaan myös yksi yhdenvertaisuuden varmistaja. Hyvinvointialueen digitalisaatiota tulee siis edistää asukas ja tarve edellä.

Älypuhelimet ja tietokoneet mahdollistavat etäyhteyksien ja –palveluiden hyödyntämisen, mutta on ymmärrettävä niiden ja käyttäjien rajat. Voi olla ettei käyttöön ole riittävää osaamista tai etteivät nettiyhteydet asuinalueella toimi. Näitä rajoja on toki systemaattisesti häivytettävä esimerkiksi yhteyksien varmistamisella ja käyttäjien opastamisella. Oletuksena ei kuitenkaan saa olla, että jokainen lähtökohtaisesti pystyy etäyhteyksiä käyttämään. Kaikkea ei voida korvata etäyhteydellä, etenkään sosiaalipalveluissa.

Sosiaalipalveluihin hakeutuessa voi ongelmana juuri olla yksinäisyys ja eristyneisyys. Tällöin tarvitaan usein ihminen ihmiselle, ihan kasvokkain. Lisäksi sosiaalityössä, ja myös mielenterveys­- ja päihdetyössä, havainnointi on tärkeää ja keskeinen osa tilanteen kartoitusta, jolloin on huomioitava, että kasvokkain tavatessa ihmisen havainnointi on myös huomattavasti laajempaa ja monimuotoisempaa kuin etäyhteyden kautta. Myös jos oirevyyhti on suuri, sen kuvaaminen etäyhteyden kautta voi olla hankalaa.

Vastaavasti voisi luetella monia tilanteita, joissa etäyhteys on todella hyvä ja näppärä keino hoitaa asioita. Tervetullut palvelumalli vauhdikkaaseen arkeen.

Tiivistettynä voi todeta, että digitalisaatio on toivottu ja tarvittu sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa, mutta se ei korvaa kaikkea kasvokkain tapahtuvaa kohtaamista. On kiinnitettävä huomioita myös heihin, joilla etäyhteyksien käyttö ei syystä tai toisesta onnistu ja nähtävä, milloin sillä ei kyetä vastaamaan tarpeeseen. Tavoitteena tulee olla mahdollisimman kattava yhdenvertaisuus ja se, että palveluilla, tuotetaanpa ne millä tavoin vain, kyetään vastaamaan niille asetettuihin tarpeisiin ja tavoitteisiin.

Pia Hedman