”Hyte” ja ”sote”

Blogi

Olen jo aiemmin koettanut kumota näkemystä ja toteamusta, että sote lähtee. Soten palveluthan ovat osa kuntalaisten arkea, sen turvaa ja hoivaa. Vastuu niiden järjestämisestä siirtyy hyvinvointialueille, mutta tavoite on oltava, että palvelut pysyvät lähellä käyttäjiä. Samoin voi käänteisesti todeta hytestä, eli hyvinvoinnin- ja terveyden edistämiseksi tehtävästä työstä ja toiminnasta. Usein nimittäin kuulee vastaavasti puhuttavan, että kunnille jää hyte-työ. Ei sitä pidä pelkästään kuntien harteille jättää. Sekä sosiaali- ja terveyspalvelut että hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on nähtävä yhteisenä kenttänä, kuntaisten palveluina ja elinympäristönä.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on hyvin laaja-alaista, riippuen henkilöstä ja hänen tilanteestaan. Esimerkkinä voi nostaa joitakin yhtymäkohtia liittyen läheisesti sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia voi edistää perusarjessa mm. varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa, tukien eri tavoin kasvua, kehitystä ja oppimista. Kun näitä tuotetaan laadukkaasti ja mukaan kytkien erilaista tukea ja apua, tilanteen ja tarpeen mukaan, voidaan ennaltaehkäistä mahdollisia tulevia hoito- ja palvelutarpeita ja samalla säästetään sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksissa. On myös tärkeää, että näissä huomioidaan paitsi itse lapsi tai nuori, myös koko perhe. On myös sosiaali- ja terveyspalveluita, jotka kuuluvat tiiviisti arkeen ilman erikseen todettua tarvetta. Näitä ovat esimerkiksi eri neuvolapalvelut ja terveystarkastukset.

Työikäisen väestön hyvinvointia ja terveyttä voidaan taas tukea esimerkiksi tarjoamalla tai mahdollistamalla kunnassa monipuolisia liikuntapaikkoja ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksia sekä tukien kulttuuritoimintaa.  Samaa voidaan tavoitella myös huolehtien kevyenliikenteenväylien kunnossapidosta tukien näin esimerkiksi työ- ja vapaa-ajan liikkumista jalan tai pyöräillen.

Ikäihmisten hyvää elämää voidaan tukea huolehtien että on tarjolla monipuolisia asumisvaihtoehtoja sekä mahdollisuus liikkua ja harrastaa kyvyn ja kunnon mukaan. Vammaisille ja vajaakuntoisille esteetön ympäristö on erityisen tärkeää.

Kokonaan sosiaali- ja terveyspalveluiden tarvetta ei tietenkään voida ennaltaehkäistä, kaikkeen kun emme voi itse vaikuttaa. Joka tapauksessa, kun on tarve sosiaali- ja terveyspalveluille, tulee niihin päästä hyvin matalalla kynnyksellä ja ilman, että niitä täytyy osata etsiä ja niihin joutuu kauan jonottamaan. Yhteistyö kuntien ja hyvinvointialueiden välillä tulee olla saumatonta ja tarvittaessa polku näiden välillä tulee olla yhtenäinen ja turvallinen.

Eli, ei lasketa sotea pois eikä heitetä hyteä pelkästään kunnille – hyvinvointia ja terveyttä monipuolisesti ja tavoitteellisesti tukien saamme turvattua parhaiten kustannustehokkaat, mutta samalla laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut. Ja että tämä toteutuu myös kotikaupungissamme Varkaudessa, Sinä voit siihen vaikuttaa – äänestämällä aluevaaleissa.

Pia Hedman