Hyteä ja sotea

Blogi

Kun puhutaan tulevaisuuden sote:sta, kytketään siihen usein myös sana hyte. Eli hyvinvoinnin- ja terveyden edistäminen. Kun sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät maakuntatason hoidettavaksi, kunnille jää tehtäväksi juuri tuo hyte. Mitä se hyte sitten on? Se on kaikkea, mikä tuottaa hyvinvointia ja terveyttä.  Hyvinvointi ja terveys tukevat kuntalaisia siten, että raskaampien palveluiden tarve vähenee.  Tämä on meidän kaikkien etu, yksilöstä yhteiskuntaan.

Millä kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä sitten voidaan tukea? Kunta rakentaa osaltaan puitteet, mitkä mahdollistavat hyvinvointia. Se on esimerkiksi varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laatua, meidän elinympäristöä katuineen ja pyöräteineen, harrastusmahdollisuuksia sekä tuen ja avun tarjoamista ennaltaehkäisevästi.

Kunnissa tehtävän hyte -työn tulee linkittyä tiiviisti yhteen sosiaali- ja terveyspalveluiden kanssa. Raja-aitoja ei pidä rakentua, koska meille kuntalaisille on ihan sama, onko tuki hyteä vai sotea. Kunhan vain saamme asua kunnassa, missä meistä pidetään huolta.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on tärkeää kaiken ikäisille, mutta haluan tässä nostaa esille etenkin ikäihmiset. Minulle sattuivat eteeni palveluasumisen asukkaille suunnatun kyselyn tulokset. Heiltä kysyttiin, mitä he toivoisivat. Mieleeni jäivät etenkin toiveet päästä torille mansikoiden ostoon, saada uusia perunoita ja silliä, päästä käymään kotona, saada juttuseuraa ja päästä ulkoilemaan useammin. Kuulostaa meistä monista varsin pieniltä toiveilta ja ehkä myös itsestäänselvyyksiltä. Ikäihmisille näin ei kuitenkaan aina ole.

Ikäihmisille kohdennettu hyte -työ on ennen kaikkea sekä fyysisen että psyykkisen toimintakyvyn tukemista siten, että jokainen voisi toimia mahdollisimman pitkälle itsenäisesti tai pienen avun turvin omassa kodissaan. Päästä silloin tällöin johonkin mukavaan mukaan. Noiden esitettyjen toiveiden olisi suhteellisen helppo täyttyä ihan luonnostaan arjessa, jos pidämme toisistamme huolta.

Meille on rakentumassa uusi hyvinvointikeskus ja se tuo mahdollisuuden nykyistä tiiviimpään palveluiden yhteensovittamiseen. Ikäihmisten osalta on tärkeää vahvistaa palvelukokonaisuuksia, jotka tähtäävät ennen kaikkea toimintakyvyn ja omatoimisuuden tukemiseen, esimerkkinä fysioterapian ja sosiaalityön tarjoaminen kotiin.  Tärkeää on myös mahdollistaa osallistuminen harrastustoimintaan sekä erilaisiin tilaisuuksiin.

Kaikkeen ei kuitenkaan tarvita hoitajia tai palveluita. Osan voimme tehdä itse kukin omien läheisten tai tuttavien kohdalla. Puhelu, tapaamiset sekä yhteinen ulkoilu piristävät varmasti mieltä ja uudet perunat, silli sekä mansikat ovat kesän koittaessa viemisinä monelle mieluisat. Myös järjestöjen tuki auttamassa ikäihmisiämme näissä asiaoissa on kullanarvoista.

Koronan helpottamista ja tapaamisiamme kesätorilla odottaen,

Pia Hedman (sd.), kaupunginvaltuuston pj.