Työ ihmisten ja Itä-Suomen puolesta jatkuu

Blogi

Tämä kirjoitus on julkaistu alunperin ”Viikko Savo-Karjala”-lehdessä torstaina 25.3.2021 nro 10. Julkaistu Vesa Moilasen luvalla.

Valtiopäiväneuvos Kari Rajamäki:
Työ ihmisten ja Itä-Suomen puolesta jatkuu
VARKAUS / Vesa Moilanen
Varkautelainen valtiopäiväneuvos Kari Rajamäki on jättämässä pitkän päivätyönsä myös
kuntapolitiikasta. Mutta sehän on varmaa, että työ Itä-Suomen asioiden puolesta jatkuu –
tarkoitus ei ole jäädä ”lepäämään laakereilleen”.


Rajamäellä on yhteiskunnallinen vaikuttaminen ollut nuoresta alkaen itsestään selvää. Hän oli
hallintotieteiden opiskelijana harjoittelijana tekemässä Varkauden ensimmäiset
kansanterveystyön toimintasuunnitelmat ja palvelurakenteet Varkauden, Joroisten ja
Kangaslammin alueella. Tärkeätä oli myös edistää aluesairaalan ja kansanterveystyön
kokonaisuutta.
Kun Rajamäki oli valmistunut kunnallisoikeus ja julkisoikeus pääaineena hallintotieteiden
maisteriksi, hän johti jo pian terveyskeskuksen liittohallitusta, 1980-luvun alussa.
Pääterveysaseman ja aluesairaalan rakennustoimikunnan puheenjohtajana vähän yli 30-
vuotiaana – myöhemmin kansanedustajana myös sairaanhoitopiirin valtuustoa.
Merkittävä portti kansalliseen työhön Rajamäelle oli, kun puolue laittoi hänet 1973
Kaupunkiliiton sosiaali- ja terveysasiainneuvoston varapuheenjohtajaksi. Puolue käytti häntä jo
70-luvulla laatimassa kunnallispoliittista ohjelmaa.
– Ympyrä on edelleen täyttymässä, toimin edelleen puolueen kunta- ja aluetyöryhmässä sekä
maakuntavaltuuston puheenjohtajana Itä-Suomen neuvottelukunnassa niin Pohjois-Savon kuin
laajemmin Itä- ja Pohjois-Suomen edunvalvonnan parissa, Rajamäki summaa.
Rajamäki toimii myös Pohjois-Savon infratyöryhmässä, Saimaan kanavan neuvottelukunnassa,
ja on tyytyväinen, että voi molemmissa edelleen olla toteuttamassa alueemme kilpailukykyä ja
parempaa saavutettavuutta.
– Viitostietä kehitin jo valtiovarainvaliokunnan liikennejaostossa, samoin käynnistin vt 23:n
kehittämisen ja vesiteiden osalta olemme toteuttamassa Saimaan kanavan sulkujen
pidentämisen lisäämässä eurooppalaisen liikennepolitiikan mukaista vesitieliikennettä
tavarakuljetusten ja mahtavan risteilyliikenteen nousua. Toivon, että vuonna 2004 ministerinä
esille nostamani Saimaa-Päijänne vihdoin myös kelpaisi.


Työvoiman puute
Rajamäen mielestä on ratkaisevaa aikaansaada käänne osaavan työvoiman turvaamiselle sekä
kansainvälisen teollisuuden liikenneyhteyksien sekä maakunnan liikkuvuuden parantamiseen.
Tähän kuuluvat myös globaaleilla maailmanmarkkinoilla toimivien yritysten syöttöyhteydet
kansainvälisille lennoille sekä raideliikenteen nopeuttaminen ja kapasiteetin välttämätön
lisääminen. Pieksämäen ja Joensuun raideyhteyttä on vahvistettava ja Pieksämäen ja
Varkauden radan sähköistystä vietävä eteenpäin yhdessä Pieksämäen ratapihan kanssa.
– Itä-Suomen asemaa vahvistaa maakuntaliittojen kesken oleva vahva yhteistyö ja
maakuntavaltuuston puheenjohtajakollegaani, kansanedustaja Seppo Eskelisen tärkeä työ
parlamentaarisessa työryhmässä.
Varkauden seudun kehitys huutaa myös koulutuksen vahvistamista ja turvaamamme Savonian
koulutuksen laajentamista Varkaudessa.
Rajamäki toimii Posote-ohjausryhmässä ja on maakuntahallituksen nimeämä poliittinen
neuvottelija STM:n suuntaan. Rajamäen mukaan alueen malli edellyttää sote-palvelujen
rahoitusta tasolla, jossa maakunnan edun mukainen palvelujärjestelmä kolmen keskuksen
osalta voidaan toteuttaa.
– Tätä ei voida varmistaa valtiovarainministeriön jälkikäteisillä kolehdeilla. Varkauden
erikoissairaanhoidon ja päivystyksen varmistaminen on osa alueen vetovoimaan ja
kansainvälisen teollisuuden avainhenkilöiden rekrytointia Varkauteen.
Maailman energiateollisuuden kärkiyritysten osaaminen luo edellytyksiä polttoteknologian
kansalliselle osaamiskeskittymälle.
– Parhaillaan on varmistettava yritystukilain muuttaminen niin, että ns. kuntahallit saisivat valtion
tukea ja varmistaisimme yritysten jatkoinvestoinnit Suomeen.

Yhteistyöllä tuloksiin
Rajamäki korostaa kunnallisen demokratian toteutumisen merkitystä kuntalaisten tahdon
mukaisesti. Se edellyttää aktiivista otetta päättäjiltä myös reagoida arjen epäkohtiin ja asioihin,
joissa hallinto ei toimi riittävän tehokkaasti.
– Jo mukaan tullessani toimin aktiivisesta Varkauden uimahallin ja jäähallin saamiseksi sekä
sydänpotilaiden etujen puolesta oman lapseni menetyksen velvoittamana. Kun menin
eduskuntaan 1983, ei eduskunta ollut muuttanut pilkkuakaan sairaanhoitolaitosten toimintaa
koskevasta suunnitelmasta, kun ajoin läpi sydänvikaisten lasten leikkaustoimintaan ja
myöhemmin avosydänkirurgiaan lisämäärärahat ja investoinnit.
Itä-Suomen ja Varkauden osalta Rajamäellä oli mahdollisuus vaikuttaa merkittävästi myös
teollisuuden ja investointien käynnistymisen – kiitos hyvän yhteistyön ministereidemme kuin
virkamiesten kanssa.
– Äärimmäisen tärkeätä on parantaa avoimutta ja tiedottamista kaupungin päätöksistä ja ottaa
huomioon viestinnän tasapuolisuuden turvaaminen yhden lehden kaupungissa. Kuntalain
tiedottamisvelvollisuudet eivät ole muodollisuuksia vaan eri vaihtoehdoista on kerrottava
kaupunkilaisille ja aina on aikaa julkiselle keskustelulle.


Oikeudenmukaisuus
Rajamäen mukaan pandemia-kriisi sosiaalisine rasituksineen korostaa, että on pidettävä huolta,
ettei verokorotukset ja maksut rasita kohtuuttomasti pienituloisia ja että leikkauksia ei tehdä
heikommassa asemassa olevan palveluihin.
– Oikeudenmukaisuus ei ole sana vaan sillä on sisältö. Julkisten palveluiden ja
terveydenhuollon merkitys korostuu jälleen kohdattuamme nykyisen kriisin. Kriisinsietokyky ja
ihmisten tuki ei voi jäädä hyväntekeväisyyden varaan.
Rajamäen mielestä parempaa huomiota on kiinnitettävä kuntakonserniin. Liikelaitokset ja
kuntayhtiöiden yleistyessä ne eivät saa muodostaa omaa suljettua maailmaansa. Niiden
omistajaohjaukseen on osallistuttava tehokkaasti, jotta kuntalaisten omistamat yhtiöt eivät siirry
päätöksenteon keskiöstä ja ulottumattomiin ja ihmisten käsistä.
– Omalta osaltani työ ihmisten ja Itä-Suomen puolesta alkoi ennen äänioikeutta ja lippua pidän
kädessäni loppuun asti. Tradekan osuuskunnan hallitus jatkuu ja toivon, että johtamani
Varkauden Sydänyhdistyksen mahtava väki saisi tänä vuonna pitää ansaitsemansa 50-
vuotisjuhlan.
– Varkauden osalta meidän on hyvä muistaa, että kärkisijoja ei saa pelkästään kilpailuun
osallistumalla, eikä alueiden kehittämisessä ole kyse siitä, kuinka kakkua jaetaan vaan siitä,
miten me itäsuomalaiset ja varkautelaiset menestymme yhteen pelaavina seudullisena ja
alueellisina joukkueina, valtiopäiväneuvos Kari Rajamäki toteaa.