Valtuustoaloitteet

Valtuustoaloite

Valtuustoaloite koskien oppilaiden tasavertaista mahdollisuutta kielivalintoihin kaikissa Varkauden kouluissa. Varkaudessa A2-kielenä tarjotaan 4. luokalta alkaen ruotsia, saksaa ja venäjää kahden vuosiviikkotunnin laajuisena alakoulun ajan. Kielivalintaa jatketaan edelleen yläkoulun puolella. Aloittavassa lähiopetusryhmässä tulee olla vähintään 10 oppilasta. (Opetussuunnitelmassa ei tällaista alarajaa…
Lue lisää

Valtuustoaloite

Varkaus on Kämärin siltojen valmistuessa parantamassa merkittävästi alueen ulkoilumahdollisuuksia, jotkaovat käytettävissä kaikissa ikäryhmissä. Uskon, että tätä mahtavaa, luonnon keskellä olevaa reittiäkäyttävät muutkin kuin Varkautelaiset. Kämärin investointi nostaa siis Varkauden vetovoimaa osaltaan, jatätä tulee kaupungin hyödyntää kaikin mahdollisin tavoin. Kämärin reitti…
Lue lisää

Aloite lähituotannon hyödyntämiseksi ja lähiruuan lisäämiseksi

Maa- ja metsätalousministeriön määritelmän mukaan lähiruoka on paikallisruokaa, joka edistää oman alueen taloutta, työllisyyttä ja ruokakulttuuria. Määritelmä korostaa, että lähiruoka tuotetaan, valmistetaan, markkinoidaan ja kulutetaan samalla alueella. Alueella tarkoitetaan maakuntaa tai vastaavaa, tai jotain pienempää aluetta. Päätös kuntalaisille tarjottavasta ruoasta…
Lue lisää

Valtuustoaloite 26.4.2021

Maamme hallitus tuki kuntia koronapandemiaan liittyen viime vuonna 1,6 miljardillaeurolla. Tänä vuonna tuen osuus on sama ja tuki jaetaan kunnille toteutuneidenkustannusten mukaisesti. Tuki on tarkoitettu palvelujen järjestämiseen reaaliajassaja myös olosuhteiden muuttuessa. Koronan vaikutuksesta mielenterveydellisetongelmat ovat lisääntyneet ja tämä on otettu…
Lue lisää

Talousarvioaloite

Niskaselänkadun ja Hoikanmäentien välisen Taipaleen kanavan rantareitin valaiseminen. Pitkälänniemen asuinalueelta lähtevä Niskaselänkadun, epävirallisesti Kuhakujan ja Hoikanmäentien välinen Taipaleen kanavan rantareitti on hyvin suosittu kävelijöiden ja pyöräilijöiden keskuudessa ja lyhentää matkaa Pohjoisesta Könönpellosta kaupunkiin antaen mahdollisuuden kävelijöille ja pyöräilijöille käyttää reittiä…
Lue lisää

Korkeakouluopiskelijoiden ateriatuki

Valtuustoaloite 22.2.2021 Varkauden kaupunki liittyy Kelan ateriatukijärjestelmään Kelan ateriatuki on ainutlaatuinen järjestelmä, jollaista ei ole samassa muodossa käytössä muissa maissa. Suomen valtio on tukenut korkeakouluopiskelijoiden ruokailua jo syksystä 1979 lähtien. Ammattikorkeakoulujen opiskelijat tulivat ateriatuen piiriin vuonna 1996. Kelan sivujen mukaan…
Lue lisää

Erityislapsien ja perheiden tukeminen

Valtuustoaloite koskien erityislapsien ja erityislasten perheiden tukemistaVanhemmuus on kaikille ajoittain vaativaa mutta erityislapsen vanhemmuus on usein myös haastavaa ja uuvuttavaa. Erityislasten kirjo on laaja. Lapsella voi olla esimerkiksi eriasteinen kehitysvamma, neuropsykiatrinen häiriö, aistiyliherkkyyksiä, puheen ja kielen kehityksen vaikeutta tai pitkäaikainen sairaus.…
Lue lisää