Seurakuntavaalit 2022

Seurakuntavaalit järjestetään neljän vuoden välein. Marraskuussa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon 367 seurakuntaan valitaan yhteensä noin 8000 luottamushenkilöä. Varkauden seurakuntaan valitaan 27 luottamushenkilöä. Varalle jääneet ehdokkaat tulevat valituiksi johtokuntiin ja muihin luottamustehtäviin.

Seurakuntavaalit ovat varsin paikalliset vaalit. Seurakuntalaisten joukosta valitaan henkilöt suunnittelemaan seuraavan nelivuotiskauden toimintaa vuosille 2023–2026. 

Tulevien vuosien aikana Varkauden seurakunnassa tullaan

  • päivittämään seurakunnan strategia vuosille 2026–2030
  • ja henkilöstösuunnitelma vuosille 2023–2027.
  • Myös kiinteistöstrategian laatiminen tulee ajankohtaiseksi tulevan nelivuotiskauden aikana.
  • Joka vuosi seurakunnassa laaditaan talousarvio seuraavalle toimintakaudelle.
  • Edellisen vuoden toimintaa arvioidaan toimintakertomuksessa vuosittain.

Vaalien aikataulu

Ennakkoäänestys 8.–12.11.2022
Ennakkoon voi äänestää kaikissa ennakkoäänestyspaikoissa. Äänestää voivat kaikki evankelisluterilaisen kirkon jäsenet, jotka ovat vaalipäivään mennessä täyttäneet 16 vuotta. Rippikoulua tai konfirmaatiota ei edellytetä äänestämiseen. Kirkkoon liittymisen tulee olla rekisteröity 15.8.2022 mennessä. Muista ottaa henkilöllisyystodistus mukaan!

Varsinainen äänestyspäivä 20.11.2022
Vaalipäivänä voit äänestää vain oman seurakuntasi äänestyspaikassa. Äänestysaikaa on klo 11.00–20.00.

Lisätietoa löydät Varkauden seurakunnan nettisivuilta tai osoitteesta seurakuntavaalit.fi!