Syyskokouksen valinnat

Varkauden Sosialidemokraatit ry valitsivat syyskokouksessaan 12.11.2020 vuodelle 2021 puheenjohtajaksi Pia Hedmanin ja varapuheenjohtajaksi Timo Suhosen.

Kokouksessa tehtiin myös valinta vapautuvaan kaupunginhallituksen jäsenen paikkaan. Kaupunginhallituksen jäseneksi esitetään Jyri Puustinen.

Johtokunnan valittiin jäseniksi Nina Voutilainen, Jyri Puustinen, Asko Mäkinen, Heikki Alanen, Soili Tonteri, Jorma Saastamoinen, Jaakko Ikonen ja Pirkko Janhunen. Varajäseniksi valittiin Pauli Jumppainen, Joakim Uhlbäck, Jorma Aro.

Piirikokousedustajiksi valittiin Pia Hedman, Jyri Puustinen, Jaakko Ikonen, Asko Mäkinen, Heikki Alanen, Soili Tonteri ja Jorma Saastamoinen, sekä varalle: Pirkko Janhunen, Timo Suhonen, Pauli Jumppainen, Jorma Aro, Joakim Uhlbäck, Reijo Luhtavaara ja Nina Voutilainen.


Varsinaisiksi toiminnantarkastajiksi valittiin Jussi Pöllänen ja Reijo Luhtavaara. Varalle valittiin Raimo Koikkalainen ja Marja Vahtera.