Varkauden Sosialidemokraattien julkilausuma kevätkokouksessa 21.4.2022

Varkauden Sosialidemokraatit ottivat kevätkokouksessaan vahvasti kantaa, ettei hoitoalan lakko-oikeutta
saa rajoittaa. Työntekijöillä ja heitä edustavilla järjestöillä on laillinen oikeus osallistua
työtaistelutoimenpiteisiin, mikäli työehtosopimuksia ei ole muutoin saatu sovittua.

Työtaistelut on saatava päätökseen muutoin kuin lakko-oikeutta rajoittamalla. Varkauden
Sosialidemokraatit vaativat, että kokonaisuudessaan julkisen sektorin arvostuksen ja työn tärkeyden koko
yhteiskunnassa tulee näkyä tulevissa palkkaratkaisuissa.
Tällä vastataan aidosti jo olemassa olevaan työvoimapulaan.
Toivomme että sovittelulautakunta saa tehtyä esityksen, jossa koko kuntasektori huomioidaan
pidempiaikaisella palkkaohjelmalla.

Kevätkokouksessa myös päätettiin yksimielisesti, että Savo-Karjalan Sosialidemokraatit piirille esitetään
eduskuntavaaleihin asetettavaksi Varkaudesta yksi ehdokas.
Ehdolle asetetaan järjestämistoimitsija, varakansanedustaja Timo Suhonen.

Varkaudessa 21.4.2022
Varkauden Sosialidemokraatit ry
Timo Suhonen, puheenjohtaja
Nina Voutilainen, sihteeri